Extra-Audit KftAktuális

Szochó kedvezmény 2019 július 01 -től

Szochó-kedvezmények 2019. július 1-től

Júliustól 2 százalékponttal, 17,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke illetve a  szociális hozzájárulási adó terhére igénybe vehető kedvezmény mértéke is változik.

Tekintsük át a kedvezményeket egyesével, a módosult kedvezmény mértékével kiegészítve:

Szakképzettséget nem igénylő- (FEOR 9) és mezőgazdasági (FEOR 61, 7333, 8421) munkakörben foglalkoztatottak utáni adókedvezmény:

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 8,75 %-val csökkenthető.

Munkaerőpiacra lépők kedvezménye

Szochot a foglalkoztatás kezdetétől számított 2 évig, a minimálbér erejéig egyáltalán nem kell fizetni, a 3. évben pedig 8,75 %-al csökkenthető.

Igénybe vehető az után a munkavállaló után, akinek a foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 9 hónapban (275 napban) legalább 6 hónapig (92 napig) nem volt munkája – ide értve az anyasági ellátásban (csed, gyed, gyes, gyet) részesült ismételt munkába állását is.

A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. Az igazolást a NAV a biztosítotti bejelentést követően, hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig elektronikusan megküldi a munkáltató részére.

Szakképzettséget nem igénylő- (FEOR 9) és mezőgazdasági (FEOR 61, 7333, 8421) munkakörben foglalkoztatottak utáni adókedvezmény

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 8,75 %-val csökkenthető.

Munkaerőpiacra lépők kedvezménye

Szochot a foglalkoztatás kezdetétől számított 2 évig, a minimálbér erejéig egyáltalán nem kell fizetni, a 3. évben pedig 8,75 %-al csökkenthető.

Igénybe vehető az után a munkavállaló után, akinek a foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 9 hónapban (275 napban) legalább 6 hónapig (92 napig) nem volt munkája – ide értve az anyasági ellátásban (csed, gyed, gyes, gyet) részesült ismételt munkába állását is.

A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. Az igazolást a NAV a biztosítotti bejelentést követően, hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig elektronikusan megküldi a munkáltató részére.

Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

A bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 17,5 %-val csökkenthető a szocho a foglalkoztatás első 3 évében, majd 8,75 % -al csökkenthető a foglalkoztatás 4. és 5. évében.

A kedvezmény a NAV által hivatalból kiállított, munkaerőpiacra lépők kedvezményéről szóló, és a legalább három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás birtokában érvényesíthető.  Az igazolás iránti kérelem a 19T1041 változásbejelentő nyomtatvány 13. pótlapjának 1. rovatában található kódkockában történő jelöléssel adható be.

Fenti két jogosultsági kör esetén ha egy meglévő munkavállaló jön vissza dolgozni anyasági ellátásban részesülést követően (vagy közben) minimum 6 hónap után, a munkaerőpiacra lépő kedvezményről szóló igazolást a NAV – 19T1041 nyomtatvány beadás hiányában – csak akkor tudja kiadni, ha jelzi felé a munkáltató, melyet a havi járulékbevallás 1908A-01-03 lapján lehet megtenni.

Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

A közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére részkedvezmény illeti meg, ekkor a Szocho a közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után 8,75 %-val csökkenthető.

Védett korban elbocsátott köztisztviselők

A védett korban elbocsátott köztisztviselő után érvényesíthető adókedvezmény mértéke a munkavállaló bruttó munkabére, maximum a minimálbér négyszerese (2019-ben 596 000 Ft) után 17,5 %. Érvényesítésének határideje a munkavállaló Tbj. szerint saját jogú nyugdíjassá minősülése.

Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

Igénybevétel feltétele, hogy a munkavállaló, a vállalkozó vagy a tag:

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesüljön, vagy

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 % vagy kisebb mértékű legyen,

rendelkezzen:

komplex minősítésről szóló érvényes dokumentummal, vagy

megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozattal.

A kedvezmény mértéke megegyezik az adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese (2019-ben 298 000 Ft) után számított 17,5 % szocho mértékével, tehát eddig az összegig egyáltalán nem kell szochot, sem szakképzési hozzájárulást fizetni.

Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény

Adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban:

doktori, vagy ennél magasabb tudományos fokozattal rendelkező kutató, fejlesztő esetén a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer Ft 17,5 %-val csökkenthető a szociális hozzájárulási adó

doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt után a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer Ft 8,75 %-a az adókedvezmény.

Kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

A munkaviszonyban kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhelynek minősülő – kifizető, az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezmény összege a tárgyhónapban a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeként elszámolt bérköltség után 8,75 %

Forrás: www.ado.hu/ado/szocho-kedvezmenyek-2019-julius-1-tol