Extra-Audit Kft

Átláthatósági jelentés

 
Átláthatósági jelentés
 
A jelentés közzétételéről a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. Törvény („ Magyar Könyvvizsgálati Törvény”) 55.§-ában foglaltak szerint kerül sor, figyelembe véve az Európai Parlament és Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EC irányelvét (Audit Irányelv) az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálatáról, mely a Tanács 78/660/EEC és 83/349/EEC irányelveit módosította. 
 
A törvényi kötelezettségünknek eleget téve közzétesszük az átláthatósági jelentésünket.
 
 

Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. átláthatósági jelentése

A 2007. évi LXXV. Törvény (”Magyar Könyvvizsgálati Törvény”) 55. §-ban foglaltak szerint, és tekintettel az Európai Parlament és Tanács 2006. május H-i 2006/43/EC Irányelvére (Audit Irányelv) az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. közzé teszi az aktuális átláthatósági jelentését. A jelentésben foglalt információk a Társaság 2016. december 31-én lezárult üzleti évére vonatkoznak.

1. A Társaság bemutatása, gazdálkodási forma és a tulajdonviszonyok leírása

Az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 100%-os magyar tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaság, mely 2000 óta van jelen a hazai a könyvelői és könyvvizsgálói piacon. Az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.-t a cégbíróság 03-09-108351 cégjegyzék számon jegyezte be.

A cég tulajdonosai:

Név

Szavazati arány

Szabó Zsuzsanna

87%

Balázs Anna

10%

Námor Anna

1%

Eszterbauer Julianna

1%

Dr. Tóth Kálmánné

1%

 


A Társaság képviseletére jogosult a Társaság ügyvezető tagja

Szabó Zsuzsanna

A könyvvizsgáló céget az ügyvezető irányítja. A Társaság legfőbb szerve a Taggyűlés, amely évente minimum egyszer ülésezik.

 

2. A Társaság tevékenysége és elérhetőségei

Társaságunk fő tevékenysége az ügyfeleink számára hozzáadott értéket képviselő, értékteremtő könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtása, jellemzően hazai vállalatok, önkormányzatok, takarékszövetkezetek, pénzügyi intézmények számára. Emellett tanácsadói szolgáltatásokat is nyújtunk, de mindenkor ügyelve a könyvvizsgálói függetlenségi előírások betartására.

Középtávú stratégia célunk, hogy cégünk a dél-alföldi régió vezető könyvvizsgáló társasága legyen. Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási számunk: 001765. A speciális könyvvizsgálói engedélyek közül rendelkezünk pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások valamint költségvetési intézmények és IFRS szerinti beszámolót készítők könyvvizsgálatára jogosító engedélyekkel. Kecskeméti irodánkban szívesen állunk az ügyfeleink rendelkezésére.

Elérhetőségeink:


    E-mail:    extraaudit@gmail.com

       iroda@extraaudit.hu

        Weblap:    http://www.extraaudit.hu

 Cím:    6000 Kecskemét, Dobó krt. 10. 2/A.

            Tel:    +36 06/20 337-04-92

           Fax:    +36 06/76 486-950

3. Az irányító struktúra leírása

A Társaság képviseletére Szabó Zsuzsanna ügyvezető igazgató önállóan jogosult. A Társaságot az ügyvezető irányítja. Az ügyvezető feladata a cég irányításával kapcsolatos döntések meghozatala, a munkavállalókkal szembeni munkáltatói jogok gyakorlása, a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben.
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely évente minimum egyszer ülésezik. A taggyűlés legfőbb feladata a társaság alapvető, stratégia ügyeiben való döntés.

4. Belső minőségellenőrzési rendszer leírása

Az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. minőségellenőrzési rendszerét a Minőségellenőrzési szabályzat rögzíti. A belső minőség-ellenőrzés elsődleges célja annak biztosítása, hogy a társaságnál folyó valamennyi könyvvizsgálat, átvilágítás, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálati szolgáltatás a vonatkozó szakmai előírások (a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai előírásai) és a jogi követelményeknek megfelelően készüljön.

A minőségellenőrzési rendszer kiterjed a vezetőség felelősségére, az etikai követelményekre, az ügyfelek és konkrét könyvvizsgálati megbízások elfogadására és a végrehajtással kapcsolatos minőségi követelményekre, az emberi erőforrás-gazdálkodásra, a könyvvizsgálati munkafolyamatra, a dokumentálásra és a független ellenőrzésre.

5. A legfelső irányító (vezető) szerv nyilatkozata a rendszer működésének hatékonyságáról

Az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője meg van győződve arról, hogy a Társaság Minőségellenőrzési rendszere megfelel a nemzeti és nemzetközi szabályzó szervezetek által előírt szakmai és függetlenségi követelményeknek. A cég vezetője és munkavállalói betartják a minőségellenőrzési előírásokat, a rendszer hatékonyan működik. A kiadott könyvvizsgálói jelentések mindenkor megfelelnek az adott körülményeknek.

6. Utolsó kamarai minőség-ellenőrzés

Az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft-nél, mint könyvvizsgáló cégnél a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által lefolytatott minőségellenőrzésre 2015-ben, Szabó Zsuzsanna ügyvezetőnél pedig 2003,2007, 2010 és 2015 években került sor. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által lefolytatott minőség-ellenőrzések minden esetben „megfelelt” minősítéssel zárultak. Az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 2017 évben kijelölésre került a Közfelügyeleti Hatóság cégszintű vizsgálatára.

7. Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása

     Takarékszövetkezetek:


·        Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

·        Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

·        Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet

·        Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet

·        Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

·        Lakiteleki Takarékszövetkezet

·        Mátra Takarékszövetkezet

·        MECSEK TAKARÉK Szövetkezet

·        Sajóvölgye Takarékszövetkezet

·        Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

·        Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 

8. Függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi megfelelés belső ellenőrzése megtörtént

Az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.-nél minden munkatárs minden évben köteles függetlenségi nyilatkozatot tenni. A társaság és munkatársainak a belső minőségellenőrzési szabályzatban előírtak szerinti függetlenségi követelményeknek való megfelelésének az ellenőrzése a 2016. üzleti évre megtörtént.

9. A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgálók folyamatos képzésével kapcsolatban alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat

A Társaság valamennyi könyvvizsgáló munkatársának továbbképzéséről éves terv keretében gondoskodik. Az asszisztensek rendszeresen részt vesznek belső és külső képzéseken. A bejegyzett könyvvizsgálók eleget tesznek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt kötelező továbbképzési követelményeknek és részt vesznek egyéb szakmai rendezvényeken. Emellett a cégen belüli szakmai megbeszélések, munka közbeni tanítás is jelentős szerepet kap, valamint a megbízások jellegének megfelelő aktuális szakkönyvek és folyóiratok, jogtár is a munkatársak rendelkezésére állnak.

10. A társaságot bemutató pénzügyi adatok

Az Extra-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. nem auditált 2016. évi nettó árbevételének megoszlása:

Megnevezés

Összeg eFt

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatból származó díjak

37.603

Egyéb

3.620

Összesen

41.223

 

 

11. Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának elveiről

A bejegyzett könyvvizsgálók tagi jogviszonyban, alkalmazotti jogviszonyban állnak a Társaságnál. Díjazásuk a piaci viszonyoknak megfelelően kerül meghatározásra, figyelembe véve a szakmai képességeket és szakmai tapasztalatot.

 

Kecskemét, 2017. március 20.

                                                                    

 

                                                                                                               Szabó Zsuszanna

                                                                                                              Ügyvezető igazgató