Extra-Audit KftAktuális

Helyi iparűzési adó - 2019

Módosítások várhatóak a helyi iparűzési adóban is 2019-ben

A T/625-ös számon benyújtott javaslat 121-133. paragrafusait vesszük górcső alá, ugyanis itt találhatjuk a helyi iparűzési adót tartalmazó változásokat.

Az általános indokolásból kitűnik, hogy a módosítás fő célja, hogy egyszerűsítse az adminisztrációt, ennek jegyében 2019. július 1-jétől megszűnik a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, mert azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.

További ösztönző megoldás a beruházási „kedv” élénkítése a településeken, a beruházás - ösztönzést szolgálja, hogy az önkormányzatok lehetőséget kapnak arra, hogy rendeletükben a beruházások után adóelőnyt fogalmazzanak meg. Ennek egyik formája lenne az önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett, a számvitelről szóló törvény szerinti olyan beruházás után nyújtott adómentesség vagy adókedvezmény, amelyet az érintett vállalkozó vesz első ízben használatba (új beruházások) [Htv. 52. § 54. pont).

A tervezet hatályon kívül helyezné a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap-mentességet, amely igen régóta igénybe vehető az iparűzési adó 39/D §-a alapján:

39/D. § (1)  Az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett - főben kifejezett - növekménye után 1 millió forint/fő összeggel.

Forrás:

https://perfekt.blog.hu/2018/07/09/modositasok_varhatoak_a_helyi_iparuzesi_adoban_is_2019-ben

 

Önkormányzati adómentesség, adókedvezmény

A törvénymódosítás szerint az önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett, a számvitelről szóló törvény szerinti olyan beruházás után nyújthatnak az önkormányzatok adómentességet vagy adókedvezményt, amelyet az érintett vállalkozó vesz első ízben használatba [Htv. 52. § 54. pont).

Az adómentesség mértékét a településre kimutatott adóalap, az adókedvezmény mértékét a településre kimutatott adó százalékában korlátozhatja az önkormányzat. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi vállalkozó számára azonosnak kell lennie. A javaslat annyiban korlátozza az önkormányzat mozgásterét, hogy az adómentességre vagy adókedvezményre vonatkozó rendelkezést három egymást követő naptári éven át nem vonhatja vissza, illetve nem módosíthatja a vállalkozó számára hátrányosan (Htv. 39/C § (4) bekezdés, 7. § új j) pont).

A javaslat szerint – az üzleti célt szolgáló épület, épületrész utáni helyi adómentesség önkormányzat által történő biztosítási lehetőséghez hasonlóan – nem adható helyiadó-mentesség a vállalkozó üzleti célt szolgáló reklámhordozója alapján sem (Htv. 7. § e) pont).

Forrás:

https://adozona.hu/2019_es_valtozasok/Valtozasok_a_helyi_adozasban_uj_kedvezmenye_N18FP0