Extra-Audit KftAktuális

Elfogadta a Parlament a 2019-es adóváltozásokat

Cafetéria és SZJA 2019

Folytatódik a Cafetéria rendszer egyszerűsítése és leépítése 2019-től.

Az egyetlen kedvezményes "Béren kívüli juttatás" a SZÉP- kártya marad. Az eddigi 1,18-szoros adóalap növelő szorzót nem kell majd alkalmazni, viszont a 19,5 %-os SZOCHO fog vonatkozni rá, emiatt igaz kis mértékben, de növekszik a járulékterhe - 34,22% helyett 34.5% lesz. Az utalásra viszont nem kell majd tranzakciós illetéket fizetni.

Megszűnik a készpénz Cafetéria, vagyis a 2017-ben bevezetett 100.000 Ft / év kedvezményes készpénzjuttatás.

Az "Egyes maghatározott juttatások" köre erőteljesen korlátozott lesz. Megmarad a céges telefon magáncélú használat, az üzleti utazásokon igénybe vett étkezés és szolgáltatások, az önkéntes pénztárak célzott szolgáltatásra való befizetések, valamint az üzleti ajándék kedvezménye. Csekély értékű ajándék már csak évente egyszer lesz adható (idén még 3x lehetett).

A többi ilyen juttatás 2019-ben már az összevont adóalap részeként adózik majd.

Az "Adómentes juttatások" szinte teljesen megszűnnek. Eltörlik a munkáltatói lakáscélú támogatás, a sportrendezvényre és a kulturális eseményre szóló belépőjegy, a mobilitási célú lakhatási támogatás, a diákhitel törlesztéséhez nyújtható támogatás adómentességét.

A kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosítások díja (a minimálbér 30%-áig) végül még 2019.12.31-ig megmarad adómentes juttatásnak, ha még idén megkötöd.

Ezen kívül csak az óvodai, bölcsődei térítés munkáltatói támogatása marad adómentes. Adminisztrációs könnyítésként viszont elfogadták, hogy a bölcsődei, óvodai szolgáltatást/ellátást akkor is adómentesen térítheti meg a munkáltató, ha erről a számla a magánszemély nevére szól, nem a foglalkoztatóéra.

Fontos könnyítés, hogy a NAV 2019-től az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a bevallás tervezetet, a bevallás határideje pedig az eddigi február 25. helyett kitolódik május 20-ra.

Adminisztrációs terhein csökkent az, hogy Ingatlan bérbeadóként nem jelent bevételt a közüzemi számlák áthárítása, és nem kell adóelőleget vonnia a kifizetőnek, ha nyilatkozik, hogy máshol olyan bérleti díjat fizet, amit figyelembe szeretne venni a jövedelem meghatározásakor.

Változik az elszámolható költségek köre és mértéke.

Az egységesített 19,5%-os SZOCHO nevesítésre került el nem számolható költségként, így ahol figyelembe veheted, ott csak a jövedelem 84%-a lesz az adóalap. Az üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök azonnal elszámolható költsége 100 ezer Ft-ról 200 ezerre növekszik. A munkaerő-piaci járulékot pedig ezen túl nem számolhatod el költségként.

Az öregségi nyugdíj mellett dolgozóknak 2019-től már csak a 15%-os SZJA-t kell fizetniük.

SZOCHO 2019

Az "új" SZOCHO törvény összevonja a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást. Vagyis ami után korábban EHO-t kellett fizetned, most SZOCHO-t kell.

Ennek mértéke egységesen 19,5%, vagyis a korábban 14%-os kulcs alá tartozó tételeknek magasabb lesz az adója.

Ennek alapján adófizetési kötelezettséged van:

 • Az SZJA törvény szerinti összevont adóalapba tartozó adóalapba számító jövedelmeid után
 • Tanulószerződés alapján kifizetett díj, ösztöndíjas foglalkoztatás alapján fizetett ösztöndíj, érdekképviseleti tagdíj
 • Külföldi munkavégzésed díja után, ha járulékalapot képez
 • A béren kívüli juttatások, és az egyes meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelmek után
 • Mindazon jövedelmek után, melyek jelenleg 14%-os EHO kulcs alá tartoznak. Ilyenek például az osztalék, az árfolyamnyereség, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem.

Jelenleg ezekre a jövedelmeidre csak 450.000 Ft összegű befizetett EHO mértékig kell megfizetned. Ez a korlát úgy módosul, hogy a felső határ a minimálbér 24-szeresének elérése lesz. Ebbe a korlátba a béren kívüli juttatások, az egyes meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelmek nem számítanak bele.

Ez azt jelenti, hogy ha például a 2018-as minimálbért vesszük alapnak, akkor az a jövedelem, ami után SZOCHO-t kell fizetned, max. 3.312.000 Ft (=138.000 x 24). Ennek adója (a mostani 450.000 forintos felső határ helyett) 645.840 Ft (=3.312.000 x 0,195), vagyis emelkedik.

A keresetpótló járadék, valamint a jövedelmet pótló kártérítés viszont nem képezi a szociális hozzájárulási adó alapját. Emellett az "új" SZOCHO törvény szerint kedvezmény vehető igénybe legfeljebb a minimálbér után érvényesíthető az adó mérték 50%-áig:

 • Kutatók
 • Munkaerőpiacra lépők
 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak
 • A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők
 • A megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók
 • Közfoglalkoztatottak
 • A jelenlegi feltételrendszer mellett a K+F tevékenység után.

Ezzel párhuzamosan megszűnik a 25 év alattiak után járó automatikus kedvezmény és az 55 éven felüliek foglalkoztatásának támogatása.

EVA 2019

A legfontosabb változás, hogy már csak 2018.december 20-ig választhatod ezt az adózási formát. Ha most EVA-sként adózol, maradhatsz az, de új belépőként ez az adózási forma csak decemberig választható, utána már nem.

KIVA 2019

Emelkedett a választhatóság bevételi értékhatára 500 M Ft-ról 1 milliárd Ft-ra - ez már 2018.december 1-jétől hatályba lép. Emellett kiegészítették úgy, hogy ne kerülj a kettős adóztatás csapdájába.

Nem változott a KIVA 13%-os mértéke.

A SZOCHO változásaival összhangban változik a KIVA alapja is. Ugyanis kiegészült az adóalapot képező személyi jellegű kifizetések köre: kiegészült a "Béren kívüli juttatással" és az "Egyes meghatározott juttatással".

Társasági adó 2019

A törvényváltozás alapján 2019-től elismert költségnek minősül a cég által, legalább 80%-ban a munkatársak gyermekeinek nevelését biztosító munkahelyi óvoda üzemeltetésének költségei.

A fejlesztési tartalék mértéke is növekszik - 10 milliárd Ft lesz. Ennek jelentősége az ingatlan beruházásoknál mérhető majd az előrehozott értékcsökkenés összege miatt.

Módosult a start-up vállalkozásokba való befektetések szabályozása is. Az eddigi 20 millió Ft-os korlát vállalkozásonként értelmezendő az adóévre.

Még egy fontos változás. Eddig csak az adóbevallás benyújtásáig dönthetett erről a vállalkozás. Ezen túl lehetőséged lesz az adókedvezmények utólagos érvényesítésére önellenőrzéssel, akkor is, ha az eredeti bevallásban nem vetted igénybe.

Baleseti adó 2019

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása 2019. január 1-jétől a biztosítási adóról szóló törvény alapján lesz adóköteles, vagyis nem a biztosított, hanem a biztosító lesz ezen túl az adóalany.

Emellett csökken 2019. január 1-jétől az adó mértéke is : a KGFB díjbevétel 23%-a, de legfeljebb napi 83 Ft lesz. Ez azt jelenti, hogy a jövőre érvényes, vagy újrakötött köteleződ díja már eszerint fog adózni.

Pénzügyi tranzakciós illeték 2019

20 ezer forintig minden átutalás, amit a lakossági bankszámládról indítasz, mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól 2019. január 1-jétől.

Késedelmi pótlékkal kapcsolatos változások 2019

2019. január 1-jétől ez is változik. Jelenleg a jegybanki alapkamat kétszerese a késedelmi kamat mértéke. Ezen túl az alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd részét kell fizetned ezen a jogcímen naptári naponként.

Ez annyit jelent, hogy a jelenlegi 0,90%-os alapkamattal számolva a módosítás alapján a számított késedelmi kamat 5,9%, azaz a mostaninak több mint háromszorosára emelkedik.

Az önellenőrzési pótlék továbbra is az alapkamat mértékéhez igazodik majd, de az általános szabályok alapján számított késedelmi pótlék 150%-ának 365-öd részével kell kiszámolnod a napi összegét.

Biztosítások adózásának változása 2019-ben részletesebben

MEGSZŰNIK A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÁSOK (kockázati élet, baleset, egészségbiztosítások) ADÓMENTESSÉGE

A jelenleg érvényes szabályozás szerint [SZJA tv. 1.sz. melléklet 6.3.] a kockázati biztosítások díja a minimálbér 30%-áig adómentesen adható juttatásnak minősül.

Az elfogadott módosítás szerint a még 2018-ban kezdődő kockázatviselésű vagy korábbi, folyamatosan meglevő szerződések díja a következő évfordulóig még 2019-ben is adómenes marad, utána azonban majd bérként adózik.

2019.01.01-től a munkáltató által a munkavállalókra kötött (kockázati, megtakarítási) személybiztosítások díja egységesen munkabérként adózik, azaz 1.000.000 Ft nettó bér /biztosítási díj, a dolgozónak bruttó 1.503.759 Ft bért, amely a cégnek 1.819.549 Ft költséget jelent.

Azok a biztosítások, amik 2018-ban "Egyes meghatározott juttatásként" adóköteles díjúnak minősültek (40,71% adókötelezettséggel), 2019-től szintén bérként adóznak majd.

Változik még a különadóról, a regisztrációs adóról, a helyi adókról szóló törvény, valamint a Számviteli törvény és az egyes kapcsolódó ágazati törvények néhány paragrafusa.

Forrás:

http://etikuspenzugyek.hu/cikk/igy-valtoznak-az-adotorvenyek-2019-re